O nama

Ciljevi udruge

Udruga Braniteljski centar za društveni razvoj osnovana je 19. svibnja 2014. godine, u želji da se ostvari suradnja s nadležnim državnim tijelima i međunarodnim humanitamim organizacijama kako bi se pratile i razmatrale pojave od značaja za potrebe hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, te poticalo nadležna tijela na uređenje ovih pitanja zakonima i propisima.

Primarni cilj osnivanja udruge je uključivanje braniteljske populacije u sve aktivnosti društva i zajednice, te pridonošenje provedbi nacionalnih strategija, planova i programa jedinica lokalne samouprave uz promicanje i zaštitu prava, interesa i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, zaštita časti i dostojanstva poginulih i nestalih u Domovinskom ratu, promicanje istine o Domovinskom ratu te zaštita vrijednosti proisteklih iz Domovinskog rata.

Bitni ciljevi Udruge za koje se zalažemo su i promicanje jednakosti i ravnopravnosti spolova, borba protiv nasilja i diskriminacije, razvoj demokratske političke kulture, zaštita, briga i izobrazba djece i mladih uz njihovo aktivno sudjelovanje u društvu, razvoj socijalnog poduzetništva i održivog razvoja u svim segmentima društva, poticanje kreativnosti i stvaralaštva, te promicanje zaštite prirode i okoliša.

Kroz djelovanje Udruge želimo postići konstruktivnu suradnju s resornim tijelima i institucijama s ciljem promicanja interesa i zaštite hrvatskih branitelja, kao i organizacije pomoći članovima Udruge pri ishođenju i ostvarivanju svojih prava kod državnih tijela i drugih institucija.

Bitne stavke kojima se želimo posvetiti su i organizacija obilježavanja obljetnica važnih događaja vezanih uz Domovinski rat i noviju hrvatsku povijest, zalaganje za pružanje pravnih savjeta i pravne pomoći prema potrebama članova uz zaštitu i promicanje ljudskih prava, širenje istine o Domovinskom ratu uz razmjenu iskustva i kroz djelovanje Udruge u međunarodnim okvirima te povezivanje s udrugama hrvatskih branitelja proisteklih iz Domovinskog rata.

Cilj nam je inicirati, poticati i provoditi istraživanja i poticati znanstvene studije i radove u suradnji sa znanstvenim institucijama o problematici i temama vezanim uz područja svog djelovanja te samostalno ili u suradnji s partnerskim organizacijama organizirati promociju i publikaciju rezultata istraživanja; osmišljavati i provoditi projekte i programe (korisničke, razvojne i dr.) u svrhu ostvarenja svojih ciljeva; provoditi i poticati suradničke projekte sa srodnim organizacijama i udrugama te aktivno sudjelovati u procesima kreiranja javnih politika u RH sukladno svojim ciljevima i misiji; razvijati suradnju s veteranima — braniteljima Domovinskog rata, suradnju s udrugama civilnog društva i suradnju s međunarodnim udrugama veterana; organizirati i provoditi djelatnosti javnog zagovaranja kojima se promiču njezini ciljevi kao što su javne tribine, organizacije okruglih stolova, konferencije, izložbe, radionice i seminari.

Želja nam je kroz rad Udruge organizirati pomoć socijalno ugroženim članovima Udruge i članovima njihovih obitelji te ostalim pojedincima i skupinama u društvu.

Strateški ciljevi

 1. Uključiti braniteljsku populaciju u sve aktivnosti društva i zajednice, te pridonijeti djelovanju u provedbi nacionalnih strategija, planova i programa jedinica lokalne samouprave uz promicanje i zaštitu prava, interesa i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, zaštitu časti i dostojanstva poginulih i nestalih u Domovinskom ratu, promicanje istine o Domovinskom ratu te zaštita vrijednosti proisteklih iz Domovinskog rata.
 1. Promicati jednakost i ravnopravnst spolova, te borbu protiv nasilja i diskriminacije.
 2. Razvoj demokratske političke kulture.
 3. Zaštita, briga i izobrazba djece i mladih uz njihovo aktivno sudjelovanje u društvu.
 4. Razvoj socijalnog poduzetništva i održivog razvoja u svim segmentima društva.
 5. Poticati kreativnost i stvaralaštvo.
 6. Promicati zaštitu prirode i okoliša.

Kroz ove strateške ciljeve pokušat ćemo održati temeljnu zadaću i odgovornost udruge u kontekstu razvoja dugoročno bitnih trendova u braniteljskoj populaciji sukladno našim mogućnostima.

Ovaj plan je usklađen sa Strateškim planom Ministarstva branitelja 2020.-2022.godina.

Specifični ciljevi

 1. Organiziranje izložbi radova hrvatskih branitelja i održavanje tematskih radionica.
 2. Otvaranje nacionalnog muzeja posvećenog Domovinskom ratu.
 3. Promocija domaćih poljoprivrednih proizvoda koje su uzgojili hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji.
 4. Organizacija radionica za branitelje koji žele ostvariti bolje rezultate u gospodarskim djelatnostima.
 5. Pomoć pri pripremi i provođenju projekata hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Strategija djelovanja

 1. Bazirati se na više različitih vrsta financiranja

Udruga mora osigurati raznolikost izvora financiranja, a ne se oslanjati samo na izvore financiranja iz sredstava međusobne solidarnosti.

 1. Samoodrživost ulaganja

Kao način uspostavljanja modela samoodrživosti potrebno je razviti modele za korištenje i ulaganje koje imaju dugoročni model održivosti i bez sredstava poticaja i izgradnje

 1. Raznolikost djelatnosti

Razvojem kapaciteta Udruge potrebno je djelovanje u više pravaca kako bi se pridonjelo ostvarenju ciljeva i ispunjavanju misije uz programe financijske podrške. Potrebno je stvoriti uvjete za operativno vođenje vlastitih programa i projekata kroz samostalno ugovaranje poslova i projekata. Ostvariti suradnju i uspostaviti partnerske odnose sa organizacijama civilnog društva i međunarodnim stradalničkim asocijacijama u svrhu ostvarivanja zajedničkih projekata.

 1. Prijenos znanja i vještina

Razvijanjem kapaciteta i prilagodbom Udruga će razvijati razmjenu znanja i vještina među članovima uključujući i partnerske organizacije koje su uključene u projekte ili su potencijalni partneri u budućnosti.

Analiza i vrednovanje provedbe

Udruga Braniteljsi centar za društveni razvoj će na kraju svake godine planiranog razdoblja vršiti analizu aktivnosti i rezultata u prethodnom razdoblju, te na temelju tih spoznaja unaprijediti djelovanje i unijeti prilagodbe u operativnom i financijskom planu za naredno razdoblje. Krajem posljednje godine planiranog razdoblja Udruga će izvršiti vrednovanje provedenih aktivnosti kako bi na temelju tih rezultata unaprijedili djelovanje u idućem planskom razdoblju.