Naš projekt

Cilj projekta je izgraditi kapaciteta OCD-a za pružanje pomoći hrvatskim braniteljima, stradalnicima i članovima njihovih obitelji. Specifični ciljevi projekta su osiguravanje pristupačnije psihosocijalne podrške u lokalnoj zajednici, omogućavanje obrazovanja, zapošljavanja i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja, stradalnika i članova njihovih obitelji, jačanje kapaciteta udruga za djelovanje u lokalnoj zajednici kroz zapošljavanje i obrazovanje djelatnika i volontera. Jačanjem kapaciteta OCD-a se želi postići bolje pružanje usluga krajnjim korisnicima kroz programe pružanja psihosocijalne podrške, obrazovanja, zapošljavanja i socijalnog uključivanja. Stjecanjem novih znanja u području savladavanja posljedica PTSP-a i razvoja  socijalnog poduzetništva, će se omogućiti poboljšanje kvalitete života braniteljske/stradalničke populacije, ranjivih skupina, osoba starije dobi, u nepovoljnom položaju, te osoba s invaliditetom, kroz stvaranje uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta.

Ciljana skupina: udruge prijavitelja i partnera koje će kroz provođenje projektnih aktivnosti izgraditi kapacitete za bolje djelovanje u lokalnoj zajednici.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj.

Zadnje novosti

Pogledajte zadnje novosti naše udruge