Dani otvorenih vrata udruga

U sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2022., 2. lipnja 2022., Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je konferenciju „Uloga i doprinos udruga u rješavanju kriznih situacija i izgradnji novih modela pomoći i podrške“ na kojoj su prisustvovali članovi našeg  BCDR- a. Cilj je bio u okviru konferencije predstaviti aktivnosti i modele na koje su se udruge i različite inicijative građana uključile u rješavanje kriznih situacija te potaknuti razmišljanja o novim modelima suočavanja s posljedicama krize i njihovo rješavanje, ali i izgradnji novih odnosa.

Konferencija je okupila predstavnike organizacija civilnog društva, akademske zajednice, neformalnih građanskih inicijativa, javnih vlasti i medija.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske već tradicionalno organizira Dane otvorenih vrata udruga koje se ove godine održavaju u razdoblju od 2. do 4. lipnja 2022. Kako bi građanima približile svoje programe i aktivnosti, udruge širom Hrvatske organiziraju brojne kreativne radionice, predavanja, predstave, akcije te na inovativne načine predstavljaju svoje društveno korisne projekte i programe, ali i mogućnosti uključivanja građana u volonterske programe.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj