Održane su 3 edukacije za volontere

Edukacije na temu Posttraumatski stresni poremećaj (primijeti, pristupi, pomozi) održane su za volontere unutar projekta „Zajedno smo jači“, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog finda, putem online putem platforme Skype u tri termina u trajanju po tri sata svaki, u periodu od 21.05. do 13.08.2022. godine.
Cilj edukacija bio je upoznati polaznike (volontere na projektu) općenito s PTSP-om, koji su znakovi PTSP-a, kako pristupiti i pomoći osobi koja boluje od PTSP-a te koji su dodatni izvori pomoći koje mogu ponuditi korisnicima s kojima rade. Tijekom edukacija volonteri su upoznati s različitim definicijama PTSP-a kao i s razlikama između traume i PTSP-a. Usvajanje znanja o razlici između traume i PTSP-a od ključne je važnosti za daljnje djelovanje i poduzimanje daljnjih koraka volontera u radu s korisnicima. Tijekom edukacija volonterima su predstavljeni i različiti podtipovi PTSP-a upravo zbog važnosti prepoznavanja pojedenih podtipova i daljnjeg djelovanja. Naime, u današnje vrijeme vrlo je čest odgođeni oblik PTSP-a koji uključuje pojavu simptoma najmanje šest mjeseci od početka traumatskog događaja no može se javiti i do nekoliko desetljeća kasnije. Kako bi prepoznali boluje li korisnik od PTSP-a (ukoliko korisnik to sam nije potvrdio) volonteri su upoznati sa znakovima koji ukazuju na PTSP, naravno, uzimajući u obzir na se dijagnoza ne može postaviti na temelju samo tih znakova, no oni volontere upućuju da daljnje korake u radu.
U drugom djelu edukacija naglasak je bio na volonteru kao osobi i što on može učiniti kako bi korisniku pružio maksimalnu moguću pomoć i podršku. Skrenula sam pažnju volonterima da je potrebno da prate potrebe i tempo korisnika. Važno je i da omoguće osobi da stekne povjerenje u volontera i da volonter bude dobar slušatelj. Tijekom edukacije volonteri su dobila potrebna znanja i usvojili vještine aktivnog slušanja, načina uspostavljanja rutine, ukazivanje korisniku na njegove jake strane. Također, volonteri su uvidjeli da je moguće da će korisnici možda ponekad imati neki oblik neželjenog i nasilnog ponašanja prema njima te su naučili kako da predvide okidače koji korisnika navodi na neželjenje oblike ponašanja . Volonteri su educirani i o tome što trebaju poduzeti ukoliko korisnici postanu nasilni i ukoliko se boje za svoju sigurnost. Naglasak je također bio i na tome koje su mogućnosti brige o sebi i na koji način da se posvete sebi kako bi se mogli posvetiti pomoći drugima.
U trećem dijelu edukacija volonteri su upoznati s komponentama uspješnije komunikacije (aktivno slušanje, neverbalni znakovi, stres pod kontrolom i asertivnost). Za svaku od komponenti volonterima je detaljno objašnjeno što se podrazumijeva pod kojom komponentom te radnje i aktivnosti koje bi trebali usvojiti tijekom rada s korisnicima kako bi bili što uspješniji u svom radu.
Na samom kraju edukacija volonterima je prikazana tablica i popis s dodatnim izvorima pomoći osobama koje boluju od PTSP-a na području Vukovarsko- Srijemske županije. Volonterima je omogućeno, tijekom cijele edukacije, da postavljaju pitanja.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj.

Odgovori

*