Održane su tri online edukacije na temu socijalnog poduzetništva

U sklopu projekta “Zajedno smo jači”, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, održane su tri edukacije na temu socijalnog poduzetništva. Socijalno poduzetništvo podrazumijeva aktivnosti koje su usmjerene na stvaranje vrijednosti za društvo za opće dobro gdje je primarni cilj društveni utjecaj, a ne generiranje dobiti za vlasnike ili dioničare.
Socijalno poduzetništvo je noviji pojam među braniteljskom populacijom jer osim profita teži ekološkom
uzgoju, brizi za okoliš, brizi o zraku, brizi o ljudima i njihovoj kvaliteti života. OCD-i uključeni u ovaj
projekt žele u bududnosti raditi na pokretanju projekata socijalnog poduzetništva, te su ove edukacije
pružile dobar temelj za daljnje planiranje i ostvarivanje tih ciljeva.
U periodu 18.05.2022.-23.05.2022. godine je predavadica Dijana Vuković održala 3 online edukacije u
trajanju po 4 sata svaka za predstavnike prijavitelja, partnera i suradničkih organizacija. Edukacije su
sufinancirane sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu projekta “Zajedno smo jači”.
Cilj edukacije je bio upoznati sudionike s konceptom i načinom funkcioniranja socijalnog poduzetništva
te primjerima dobre prakse u Hrvatskoj i drugim zemljama. Zatim naučiti nove modele socijalnog
uključivanja isključenih i marginaliziranih skupina. Isto tako i ojačati poduzetnički način razmišljanja u
kreiranju održivih modela društvenog uključivanja i rješavanja drugih društvenih izazova.
U sklopu edukacija su obuhvadene sljedeće teme:

 • pravni okvir socijalnog poduzetništva u hrvatskoj
 • prvi koraci u izradi poslovnog plana (analiza ukupnih potencijala/ vlastitih potencijala/ mogudih
  prijetnji; izbor djelatnosti u skladu s vlastitim potencijalom; izrada poslovnog plana; testiranje
  poslovnog plana; informiranje o konkurenciji, tržištu, trendovima; učiti iz primjera dobre, a
  naročito loše prakse; realizacija cjelovitog poslovnog plan sa smanjenim rizikom
 • usluge koje neprofitna organizacija napladuje na temelju neke postojede vještine i stručnosti
 • mogućnosti prodaje proizvoda koje su proizveli korisnici udruge, prodaja doniranih proizvoda, te
  proizvodnja i prodaja novih proizvoda
 • kako ostvariti prihode od patenata, licenci, naknada za intelektualno vlasništvo ili prijenosa
  prava iz vrijednosnih papira
 • kako korištenje materijalne imovine (iznajmljivanje nekretnina, prostora, opreme itd.) može
  generirati društvenu korist
 • pozitivni primjeri prakse u hrvatskoj

Po završetku ovih edukacija, sudionici su dobili dobar pregled socijalnog poduzetništva, prednosti i mana ovakvog poslovnog modela, te su prošli kroz trenutno stanje socijalnog poduzetništva u hrvatskoj kao i potencijalne mogućnosti za njegov daljnji razvoj.

Odgovori

*