Plan obilježavanja komemoracija u organizaciji BCDR-a za 2023. godinu

Ovdje je moguće pronaći kompletan raspored obilježavanja obljetnica i komemoracija za 2023. godinu koju organizira naša udruga- Braniteljski centar za društveni razvoj. Pridružite nam se !

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj