Plan podjele sredstava za 2023. od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, sukladno svojim strateškim ciljevima, planira u
2023. godini uložiti 7 milijuna eura u financijske podrške organizacija civilnoga društva i to za
višegodišnje institucionalne podrške te višegodišnje oblike Razvojne i Programske suradnje te
operativne programe Nacionalne zaklade. U 2023. godini raspisati će se ukupno 6 natječaja te 2
poziva za iskaz interesa za suradnju.

Natječaje Nacionalne zaklade za dodjelu financijskih podrški udrugama čine 5 specifičnih
natječaja za dodjelu institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga u Republici
Hrvatskoj.
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj
isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se u nekoliko kategorija uz
uvjet da udruge svojim aktivnostima doprinose promjenama u društvu u svom području
djelovanja ili više područja djelovanja te uz uvjet zadovoljavanja organizacijsko-financijskih
kriterija propisanih natječajem.

Nama najzanimljivi natječaj od ponuđenih je:

INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA IZ DOMOVINSKOGA
RATA

• datum raspisivanja natječaja: 16.8. 2023.
• vrijeme trajanja (pred)natječaja: 14.9. 2023.
• visina financijske podrške: 3 kategorije
• način objave natječaja: regionalna predstavljanja, mrežna stranica
Nacionalne zaklade, priopćenje za javnost
• način prijave: strukturirani obrasci opisnog i financijskog dijela prijave
• institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine
• rok za objavu rezultata: prosinac 2023.
• rok za potpisivanje ugovora: prosinac 2023./siječanj 2024.
• financiranje: iz sredstava Ministarstva hrvatskih branitelja

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva će sukladno Uredbi o tijelima u sustavima
upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj
i Kohezijskog fonda u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 sudjelovati u provedbi poziva za
dostavu projektnih prijedloga koji će se raspisivati u okviru dodjele bespovratnih sredstava iz
Europskog socijalnog fonda 2014.-2020. i Europskog socijalnog fonda – plus 2021.-2027

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj