Strateški ciljevi Nacionalne zaklade

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih vizijom i misijom, Upravni odbor Nacionalne zaklade za
razvoj civilnoga društva donosi slijedeću
POLITIKU KVALITETE


Strateški cilj Nacionalne zaklade jest u što većoj mjeri ostvariti potrebe i očekivanja korisnika:
organizacija civilnoga društva, pojedinaca te društva u cjelini kao krajnjih korisnika, utvrđenih
u viziji i misiji, sve uz racionalno i jasno trošenje vlastitih i javnih sredstava te drugih izvora
prihoda Nacionalne zaklade. Ostvarenje toga cilja planiramo postići primjenjujući slijedeća
temeljna načela upravljanja:
• Sustavni rad na razumijevanju potreba i interesa korisnika te na ispunjavanju njihovih
zahtjeva
• Stalno djelovanje na podizanju motivacije i zadovoljstva zaposlenika i njihovom
kontinuiranom usavršavanju
• Utvrđivanje i praćenje provedbe svih poslovnih procesa i njihovih međuodnosa kao
dijelova cjelovitog sustava upravljanja
• Stalno poboljšavanje funkcioniranja i rezultata svakog od dijelova sustava te
preventivno djelovanja zbog sprječavanja možebitnih pogrešaka
• Donošenje odluka na osnovi vjerodostojnih informacija proizašlih metodičkom
obradom točnih podataka
• Neprestano poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja.
Djelatnici Nacionalne zaklade svjesni su da korisnici njihovih usluga očekuju visoku
stručnost, pouzdanost, nepristranost i učinkovitost sustava upravljanja postupcima
odobravanja financijskih podrški za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Uprava
Nacionalne zaklade i njeni djelatnici učinit će sve da se ta očekivanja ispune u što je moguće
većoj mjeri.
Upoznavanje s politikom kvalitete i stalno održavanje, poboljšanje i unapređivanje sustava
upravljanja trajno je opredjeljenje i obaveza zaposlenih u cilju održavanja visoke razine
kvalitete usluga sukladno priznatim nacionalnim i međunarodnim standardima i postupcima.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj