U suradnji sa Klinikom za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ partnerska je ustanova znanstvenog Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva (CerVirVac) koji se bavi istraživanjima međuodnosa virusa i imunosnog sustava te dizajniranjem cjepiva i vektora za prevenciju i liječenje različitih zaraznih bolesti i tumora u sklopu znanstvenog projekta „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji” (KK.01.1.1.01.0006).

Braniteljski centar za društveni razvoj (BCDR) u suradnji sa Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ za “Dane otvorenih vrata klinike” snimila je četiri promidžbena video materijala koji izlaze tjedno započevši od početka listopada 2022. godine pa do kraja istog mjeseca. Video materijale moguće je pronaći na YouTube kanalu klinike kao i na našem YouTube kanalu.

Sjedište Centra je na riječkome Medicinskom fakultetu, a voditelj Centra je prof. dr. sc. Stipan Jonjić, pročelnik Zavoda za histologiju i embriologiju i voditelj Centra za proteomiku Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Neki od virusa koji su predmet pretkliničkih i kliničkih istraživanja u Centru izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva su citomegalovirusi iz porodice herpesvirusa, virus ospica i zaušnjaka, hepatitis C virus, ortohantavirusi kao uzročnici hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom te virus SARS-CoV-2. Svrha osnivanja i podupiranja znanstvenih centara izvrsnosti je unaprijediti hrvatsku znanost, prepoznati, umrežiti i vrednovati vrhunske istraživače i inovativna znanstvena istraživanja te ojačati kapacitete hrvatske znanosti za uključivanje u Europski istraživački prostor na temama od iznimne važnosti za znanost i društvo.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj