Udruge se mogu prijaviti na natječaj: “Čitanjem do uključivog društva”

Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju.

Ministarstvo kulture i medija, Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020., nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, donijelo je 20. lipnja 2022. godine Odluku o financiranju 12 projektnih prijedloga u okviru otvorenog (privremenog) poziv na dostavu projektnih prijedloga „Čitanjem do uključivog društva“ (UP.02.1.1.15) – skupina aktivnosti B.

Temeljem Odluke o financiranju ugovorit će se 12 projekata ukupne vrijednosti 4.806.859,57 kuna, koji će provoditi aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju.

Prihvatljivi prijavitelji u skupini aktivnosti A su narodne knjižnice, a u skupini aktivnosti B prihvatljivi prijavitelji su umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 41.000.000,00 HRK Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture i medija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Odluka o financiranju nalazi se OVDJE

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj