Zaklada Branitelja- jedan od načina pružanja pomoći hrvatskim braniteljima

Kako se naša braniteljska udruga Braniteljski centar za društveni razvoj trudi poboljšati kvalitetu hrvatskih branitelja kroz razne projekte, tako nam je u interesu informirati hrvatske branitelje i njihove obitelji o njihovim pravima i projektima koji su stvoreni za njih. Jedan od takvih projekata je i Zaklada branitelja.

SLUŽBENA STRANICA ZAKLADE

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osnovana na prijedlog Vlade RH Zakonom o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u svrhu poboljšanja socijalnog statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Svrha Zaklade ostvaruje se pružanjem financijskih pomoći kategoriziranih Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade. Financijska pomoć dodjeljuje se za slučajeve teške materijalno-financijske situacije gdje je ugrožena neposredna egzistencija hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, za skrb i liječenje u slučajevima težih oboljenja, u slučaju smrtnog slučaja hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji, za troškove školovanja, prekvalifikacije ili osposobljavanja za određena zanimanja, te u slučajevima elementarne nepogode i požara u kojima je nastala veća šteta na stambenim objektima ili objektima u kojima hrvatski branitelji ili članovi njihovih obitelji ostvaruju neposrednu egzistenciju.

Upravni odbor Zaklade jednom godišnje raspisuje Natječaj za ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje iz čl. 124. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 121/2017.

Neke od aktivnosti zaklade je ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje srednjoškolaca i studenata djece hrvatskih branitelja, što je velika i pohvalna stavka u radu zaklade.

Zaklada stipendira srrednjoškolce

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj

Odgovori

*