Izvještaj o uspješnom okupljanju volontera za pružanje psihosocijalne podrške u infocentru i na terenu

Ovim putem izvještavamo o uspješnom okupljanju volontera koji će sudjelovati u našem projektu pružanja psihosocijalne podrške. Ovo okupljanje volontera bilo je ključno za uspješno ostvarenje projektnih ciljeva u pružanju podrške našim korisnicima.

Kako bi osigurali uspješno privlačenje volontera i njihovo kontinuirano sudjelovanje, tražili smo ih kroz uspostavljanje suradnji s lokalnim udrugama koje dijele slične ciljeve i imaju pristup potencijalnim volonterima. Na inicijalnom sastanku s potencijalnim volonterima održanom u travnju, dogovorena je adekvatna podrška i mentorstvo tijekom cijelog trajanja volontiranja, pružene su im jasne smjernice, kontakt osoba kojoj se mogu obratiti za pitanja i podršku, te je osigurana redovita komunikacija i povratne informacije.

Kroz planiranje projektnih aktivnosti osigurana je fleksibilnost u rasporedu volontiranja kako bi se privuklo različite profila volontera. Omogućena im je sloboda samoorganizacije vremena za volontiranje uključujući i vikende i večernje sate kako bi bilo pristupačno većem broju ljudi.

Na inicijalnom sastanku je 20 volontera izrazilo želju za volontiranjem, te su s njima potpisani ugovori o volontiranju. Kroz daljnje aktivnosti će proći edukacije o PTSP-u, te volonterske radionice. Po završetku ovih aktivnosti će započeti sa volontiranjem.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj

Odgovori

*