OCD pomaže u jačanju i osnivanju braniteljskih zadruga radi ostvarivanja psihoscoijalnog osnaživanja

Braniteljska socijalno-radna zadruga osniva se radi ostvarivanja psihosocijalnog osnaživanja, zdravstvene rehabilitacije, reintegracije njezinih članova u društvo te uključivanja u radne i gospodarske procese članova s umanjenom radnom sposobnošću te nezaposlenih osoba.

Braniteljska socijalno-radna zadruga osniva se sukladno člancima 154.-156. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) radi ostvarivanja psihosocijalnog osnaživanja, zdravstvene rehabilitacije, reintegracije njezinih članova u društvo te uključivanja u radne i gospodarske procese članova s umanjenom radnom sposobnošću te nezaposlenih osoba.

Osim obavljanja socijalno-radnih aktivnosti, braniteljsku socijalno-radnu zadrugu karakterizira i specifično članstvo koje čini najmanje dvije trećine osnivača ili članova koji su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata ili djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata.

Ministarstvo hrvatskih branitelja vodi evidenciju o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama. Sadržaj, uvjeti, način i postupak prikupljanja podataka, njihovo vođenje i ažuriranje te razmjena s drugim tijelima propisani su Pravilnikom o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i njihovim upraviteljima (NN 41/22).

Zahtjevi za uvrštenje zadruge u evidenciju o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i  njihovim upraviteljima zaprimaju se u Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj