Jačanjem OCD-a omogućavamo obrazovanje hrvatskih branitelja i stradalnika

Specifični ciljevi Europske Unije kroz investicijske projekte uključuju udruge kako bi pomogle civilnom društvu u što boljem obrazovanju. Zbog toga je važan projekt razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Organizacije civilnog društva su neizostavni partneri u unapređenju dobrog upravljanja i jačanja uključivih i otvorenih javnih politika. Ključni izazov u okviru ovog posebnog cilja predstavljaju slabi kapaciteti organizacija civilnog društva za učinkoviti dijalog i partnerstvo s javnom upravom u oblikovanju i provođenju reformi. Organizacijama civilnog društva nedostaje ljudskih i financijskih resursa, vještina za učinkovitu analizu politika, praćenje i evaluaciju sektorskih reformi, kapaciteta za ponovno korištenje podataka u javnom sektoru te u angažiranju građana u oblikovanju i provedbi javnih politika. Organizacijama civilnog društva također nedostaje profesionalna infrastruktura – (najčešće nemaju zaposlenika, dok 1/3 OCD zapošljava jednu ili dvije osobe). Manje razvijene OCD aktivne na lokalnim razinama imaju ograničen pristup sredstvima, suočavaju se s izazovima neadekvatnog unutarnjeg upravljanja i niskog potencijala za mobilizaciju volontera, širenje baze članstva i osiguranje veće vidljivost javnih programa i usluga, što rezultira nedovoljno razvijenom razinom individualne i korporativne filantropije u Hrvatskoj, kao osnovnog preduvjeta za dugoročnu održivost
organizacija civilnog društva.

Kako bi se osigurao doprinos organizacija civilnog društva razvoju javnih politika i kako bi se stvorile
pretpostavke za trajnost reformi u ključnim područjima javnih politika koje se odnose na društveno-
gospodarski rast, potrebno je osigurati dugoročni strateški pristup ulaganjima u jačanje kapaciteta i održivost organizacija civilnog društva, ali i u izgrađivanje čvrstih i participativnih struktura za provedbu politika.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj