Kroz ESF (Europski socijalni fond) jačaju se kapaciteti OCD-a

Što se tiče kvalitete uključivanja organizacija (udruga) civilnog društva u izradu i provedbu politika na nacionalnoj i regionalnoj razini, koristit će se ESF za povećanje njihove sposobnosti učinkovitog korištenja podataka koje pruža javna uprava s posebnim naglaskom na izgradnji njihovih vještina zagovaranja, analitičkih vještina, vještina praćenja i evaluacije u kombinaciji s programima obuke za državne službenike i dužnosnike o politici obavljanja pravovremenog i učinkovitog dijaloga s više zainteresiranih strana.

ESF tako podržava pozive za dodjelu bespovratnih sredstava – programi mogućnosti izgradnje partnerstva, inovativne mjere kako bi se poboljšao potencijal OCD-a za mobiliziranjem građana i volontera, jačanje lokalnih, regionalnih i državnih struktura za otvoreni dijalog s OCD, razvijanje modela socijalnih inovacija za rješavanje lokalnih problema, jačanje civilnog-javnog partnerstva, borba protiv korupcije i sukoba interesa, ojačati ulogu u programima građanskog odgoja i obrazovanja, pomoći građanima u pristupu njihovim pravima, te poboljšati priznavanje organizacija civilnog društva i drugih dionika kao vrijednih partnera u oblikovanju i provedbi politike na svim razinama, što pridonosi povećanju povjerenja, transparentnosti i otvorenosti javne uprave.

Strukturne reforme poduzete od strane Vlade zahtijevaju opći konsenzus socijalnih partnera o provedbi
reformi i opredjeljenje za nastavak socijalnog dijaloga u svim sferama gospodarskog i društvenog razvoja. Potrebno je postići napredak u uspostavi i provedbi sektorskih socijalnih vijeća, zajedničkih bipartitnih tijela poslodavaca i radnika, kako bi razgovarali o zajedničkim problemima i pregovarali rješenja. To je preduvjet za kvalitetno sudjelovanje socijalnih partnera u europskom socijalnom dijalogu i najbolji način da se postigne njihov veći utjecaj na proces donošenja odluka.

U okviru ESF-a predviđeno je, osim aktivnosti proširenja mogućnosti, sustavno jačanje decentralizacije i
socijalnog dijaloga te jačanje regionalnih i lokalnih partnera i dionika. Stoga se planira podržati daljnji razvoj socijalnog dijaloga.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj