Jačanjem OCD-a povećavaju se aktivnosti udruge u okviru nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći

Može se ocijeniti da je oko 25% svih stanovnika Republike Hrvatske tijekom rata bilo izloženo izravnom ratnom stresu, a ako se tome pridoda i broj sekundarno traumatiziranih osoba (koji se samo može procjenjivati) razvidno je kolike su bile potrebe za osnovnom emocionalnom podrškom, socijalnom, psihološkom i zdravstvenom pomoći ratom traumatiziranim osobama.

Obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja predstavljale su posebno osjetljivu skupinu.
Trauma izazvana gubitkom bližnjih utjecala je na kidanje socijalnih veza koje su postojale
prije rata te mnogima uvelike promijenile životni put u odnosu na planirani tijek koji je
postojao u mirnodopskim uvjetima.


I nakon 22 godine od početka Domovinskog rata još uvijek je nepoznata sudbina velikog
broja nestalih osoba. Obitelji nestalih dugi niz godina nose se s neizvjesnošću i pitanjem što
se dogodilo s njihovim najbližima, a oduzeta im je i mogućnost da se od njih na odgovarajući
način oproste. Sasvim je sigurno da članovi obitelji nestalih trpe neizvjesnost koja ostavlja
duboki trag i interferira u sam proces žalovanja.


Završetkom Domovinskog rata suočili smo se i s velikim brojem vojnih i civilnih invalida
koji uz psihičke traume nose i težak teret tjelesnog oštećenja. Učestala radna nesposobnost u
populaciji hrvatskih branitelja pogodovala je socijalnom isključivanju kako samih branitelja
tako i njihovih obitelji te se pokazalo kako veterani kod nas, kao i svugdje u svijetu,
predstavljaju rizičnu skupinu koja zaslužuje prioritetan status u strategijama skrbi, ali i javnog
zdravstva svojih zemalja.

Hrvatski branitelji suočeni su s različitim rizicima i problemima poput siromaštva,
invalidnosti, nezaposlenosti, bolesti i slično, ali se mogu izdvojiti i kao posebno ranjiva
skupina zbog dugotrajnih i teških posljedica proizašlih iz ratnog stradanja.
Uz dosadašnju problematiku hrvatskih ratnih vojnih invalida s najtežim stupnjem oštećenja
organizma temeljem ranjavanja, ozljeda ili oboljenja, obzirom na starenje populacije, očekuje
se da će zdravstvene potrebe hrvatskih branitelja biti sve izraženije, posebice kod onih
branitelja koji se nalaze i u teškoj novčano-materijalnoj situaciji i nemaju članova obitelji koji
bi mogli za njih skrbiti.

Aktivnosti u okviru ovog programa udruga, kao i ostalih programskih aktivnosti koje provodi Ministarstvo
branitelja prilagođavaju se utvrđenim potrebama te rizicima isključenosti hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata iz ekonomskih i društvenih procesa.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj