Koncept financiranja i provedba mikro projekata za OCD

Koncept financiranja i provedbe mikro projekata je uspješno korišten u radu različitih
organizacija, kao što su Ujedinjeni narodi, Svjetska banka i Europska komisija, te privatnih
fondacija i dobrotvornih ustanova. Primjeri iz tih zemalja (Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo,
Češka Republika, Španjolska) pokazuju da mikro projekti namijenjeni malim, lokalnim
organizacijama i njihovim inovativnim21 projektima s malim proračunima značajno doprinose
razvoju lokalne zajednice, umrežavanju i inovacijama u rješavanju problema.

Zbog toga postoji potreba za jačanjem lokalnih organizacija u svim područjima Hrvatske, a
poseban naglasak potrebno je staviti na područja pogođena razornim potresom 29. prosinca
2020. godine u kojem je došlo do oštećenja infrastrukture (privatnih i javnih objekata,
prometnica) što je utjecalo i na djelovanje organizacija civilnoga društva u tom području,
istovremeno iziskujući dodatnu potražnju za uslugama koje organizacije civilnoga društva
pružaju lokalnim zajednicama.

Podrškom takvim organizacijama, ova operacija će doprinijeti jačanju kohezije zajednice,
izgradnji društvenog kapitala, te gospodarskom napretku na lokalnoj razini.

Dodatan naglasak Poziva je na osiguravanju uvjeta organizacijama civilnoga društva za
izgradnju vlastitih kapaciteta za suočavanje s kriznim situacijama, ali i organiziranje aktivnosti
kojima se građanima osiguravaju usluge od općeg interesa prilagođene novonastaloj situaciji
(uvažavajući preporuke epidemiologa za izbjegavanje izravnog kontakta među pojedincima).
Također, sukladno procijenjenim potrebama organizacija civilnoga društva, njihova je
preporuka osigurati individualni pristup građanima, uz osiguravanje pomoći i sadržaja koji će
doprinijeti prevladavanju dugoročnih posljedica krize u društvu, ali i vodeći računa kako
postoje specifične potrebe pojedinih skupina korisnika organizacija civilnoga društva kojima
nije moguće pristupati koristeći online alate. Novonastala kriza zahtijeva reakciju radi
izbjegavanja ili ublažavanja negativnih učinaka uzrokovanih širenjem koronavirusa COVID-19
i potresima koji su u posljednjih godinu dana pogodili Republiku Hrvatsku, ne samo nadležnih
javnih institucija, već i šire zajednice, gdje posebno dolazi do izražaja uloga organizacija koje
pomažu pogođenom stanovništvu. Izdvajanjem posebne skupine za financiranje aktivnosti
organizacija civilnoga društva na potresima pogođenim područjima, osigurava se usmjerenost
sredstava na područja koja u trenutku raspisivanja Poziva iziskuju posebnu pažnju društva za
davanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

– organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području
financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za
djelovanje organizacija civilnoga društva;
– osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta
zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u
području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući
prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija;
poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa);
– organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog
uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja;
– jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i
rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija;
– osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i
savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed
krizne situacije;
– izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i
podršku ranjivim skupinama;
– jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne
zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne
zajednice za upravljanje kriznim situacijama);
– sudjelovanje i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija/planova i
inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini;
– organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te
uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj
razini;
– organiziranje malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj