Naše predavanje na Hrvatskom katoličkom sveučilištu

U suradnji sa Sandrom Šućurović, mag. psych koja predaje vojnu psihologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, ponovno smo pozvani da kao gosti predavači sudjelujemo na satu vojne psihologije. Tema je bila PTSP gdje su studenti već dobro pripremljeni od ranije slušali predavanje člana BCDR-a Srećka Karića koji je govorio o Postraumatskom rastu i otpornosti.

Sa Sandrom Šućurović surađujemo već dugi niz godina koja djeluje i po pitanju braniteljske populacije na više razina. Uključena je u razne projekte Ministarstva hrvatskih branitelja kroz svoju udrugu, predaje vojnu psihologiju na Katoličkom sveučilištu i zalaže se za poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj