Izvještaj o volontiranju u infocentru i radu s korisnicima na terenu za listopad i studeni

U ovom izvještaju dajemo pregled aktivnosti volontera u infocentru i radu s korisnicima na terenu za mjesece listopad i studeni.

U infocentru, volonteri su obavljali sljedeće aktivnosti:

  • Pružanje informacija korisnicima o dostupnim uslugama i programima
  • Telefonsko i osobno savjetovanje korisnika
  • Priprema materijala za informiranje korisnika
  • Održavanje reda i čistoće u infocentru

Tijekom listopada i studenog su ukupno odvolontirali 307 sati u infocentru.

Na terenu, volonteri su pružali psihosocijalnu podršku korisnicima na sljedeći način:

  • Posjete domovima korisnika i pružanje emocionalne podrške
  • Suradnja s drugim institucijama i organizacijama u zajednici radi pružanja podrške korisnicima
  • Praćenje napretka korisnika i prikupljanje povratnih informacija

Tijekom listopada i studenog su ukupno odvolontirali 472 sata rada s korisnicima na terenu.

U ovom razdoblju, volonteri su postigli sljedeće:

  • Pružili su podršku velikom broju korisnika i pomogli im u prevladavanju različitih izazova.
  • Ostvarili su uspješnu suradnju s drugim organizacijama u zajednici.
  • Doprinijeli su poboljšanju kvalitete života korisnika kroz pružanje psihosocijalne podrške.

Najveći izazov s kojim su se suočili je povećan broj korisnika koji traže podršku, što je zahtijevalo dodatne napore i organizaciju.

Volonteri su tijekom listopada i studenog pružili značajnu psihosocijalnu podršku korisnicima, odvolontiravši ukupno 307 sati u infocentru i 472 sata na terenu.

Njihovi napori su rezultirali pozitivnim ishodima za korisnike i poboljšanjem kvalitete njihovog života. Zahvaljujemo svim volonterima na njihovom predanom radu i kontinuiranom doprinosu zajednici.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj

Odgovori

*