Prioritet rada braniteljskih udruga- Dostupnost, priuštivost i pristupačnost zdravstvenih i socijalnih usluga hrvatskih branitelja i osobama s invaliditetom

Poštujući pravo osoba s invaliditetom na jednak pristup svim javnim uslugama, sadržajima i mogućnostima koje su dostupne i građanima bez invaliditeta, Republika Hrvatska pri kreiranju svih javnih politika implementira sveobuhvatni pristup osobama s invaliditetom. Za potrebe HRVI Ministarstvo hrvatskih branitelja dodatno osmišljava, prati i provodi projekte koji su usmjereni na njihove specifične zdravstvene potrebe. Braniteljske udruge putem natječaja koje raspisuje Ministarstvo branitelja i Uredi za branitelje, pomažu u radu provodeći razne oblike projekata.

Proces deinstitucionalizacije i transformacije domova podijeljen je u tri povezana dijela koji nužno moraju teći paralelno kako bi se postigli očekivani rezultati u odnosu na trenutno stanje vezano uz broj korisnika u domovima socijalne skrbi i dostupnost usluga u zajednici i to: proces deinstitucionalizacije, proces transformacije i proces prevencije institucionalizacije i razvoj izvaninstitucionalnih usluga te službi podrške u zajednici. Prevencija institucionalizacije podrazumijeva širenje niza kvalitetnih, regionalno dostupnih i priuštivih izvaninstitucijskih usluga. Navedeni procesi i nadalje ostaju prioritet u području socijalne politike. Pri tome pored usluga propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi potrebno je unaprjeđenje drugih usluga poput usluge osobne asistencije koja obuhvaća uslugu osobnog asistenta, tumača/prevoditelja i prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i usluga videćeg pratitelja (dalje u tekstu usluga osobne asistencije) te inovativnih socijalnih usluga u širem smislu, primjerice usluga odmor od skrbi.

Treba napomenuti da je kvaliteta usluga općenito subjektivnog karaktera i ovisi prije svega o razini zadovoljavanja potreba i očekivanja korisnika, a napredak kvalitete usluga baziran je na međusektorskoj suradnji.

Zadovoljstvo osoba s invaliditetom uslugama potrebno je neprekidno pratiti i analizirati njihove potrebe i očekivanja u čemu veliku ulogu imaju savezi i udruge osoba s invaliditetom koje, između ostalog, potiču samozagovaranje i samozastupanje osoba s invaliditetom.