Jačanje otpornosti na krize

Nacionalna razvojna strategija prepoznaje važnost dobrog zdravlja kao ključnog preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj, jer pridonosi povećanoj produktivnosti i učinkovitoj radnoj snazi. Izdvajanja za sektor zdravstva u tom kontekstu trebaju se promatrati kao ulaganja, vodeći računa da svi stanovnici Hrvatske moraju imati jednaku priliku koristiti se zdravstvenim uslugama sustava. S tim u vezi naglasak ovog posebnog cilja je na unaprjeđenju zdravstvene zaštite, posebno za osobe s invaliditetom. Braniteljske udruge stoga pomažu hrvatskim braniteljima ukazivanjem na važnost sistematskih pregleda te obavještavanjem, educiranjem i informiranjem novih mogućnosti koje se provode.

Provedbom ovog posebnog cilja unaprjeđuje se pristup uslugama u sustavu zdravstvene zaštite za osobe s invaliditetom neovisno o dobi i na ravnopravnoj osnovi s drugima što podrazumijeva dostupnost, priuštivost i pristupačnost zdravstvenih usluga. Usluge u sustavu zdravstvene zaštite moraju odgovarati specifičnim potrebama osoba s invaliditetom koje su im posebno potrebne zbog njihovog invaliditeta, uključujući primjerenu ranu identifikaciju i intervenciju. Očuvanje funkcionalne sposobnosti pridonosi njihovoj produktivnosti i učinkovitosti u svim područjima života. Kako bi se zdravstvena zaštita na što bolji način približila potrebama osoba s invaliditetom potrebno je omogućiti pristupačne informacije osobama s invaliditetom te osigurati edukaciju zdravstvenih radnika koji rade s njima o posebnostima bolesti i stanja osoba s invaliditetom, načinima komunikacije ovisno o vrsti invaliditeta te potencijalima koje mogu iskoristiti u svrhu poboljšanja zdravstvene usluge. Poticanjem istraživanja osigurat će se dostupnost kvalitetnih i sveobuhvatnih podataka u cilju postizanja veće razine znanja o osobama s invaliditetom temeljem kojih se može planirati daljnji razvoj politika i standarda vezanih uz osobe s invaliditetom.

Provedbom ovog posebnog cilja usmjerenog na očuvanje zdravlja, te na smanjenje i prevenciju daljnjeg invaliditeta osoba s invaliditetom pridonose njihovoj produktivnosti i učinkovitosti u svim područjima života čime se umanjuje rizik od socijalne isključenosti i siromaštva te se

pridonosi postizanju učinka strateškog cilja 5. Nacionalne razvojne strategije „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“ i smanjenju udjela osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Kontinuiranim praćenjem zdravstvenog stanja HRVI i prilagodbom sustava za provođenje potrebnih mjera primjereno će se i pravovremeno odgovoriti na potrebe.

Ujedno se provedbom mjera ovog posebnog cilja implementira i Konvencija o pravima osoba s invaliditetom u cilju ostvarenja prava osobama s invaliditetom, na uživanje najviših ostvarivih zdravstvenih standarda bez diskriminacije na osnovi invaliditeta.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj