Srednjoročne razvojne potrebe i razvojni potencijali za obitelji osoba s invaliditetom

Kroz područje nacionalne strategije koje provodi Ministarstvo branitelja, braniteljske udruge ovisno o svojim kapacitetima i organizacijskim sposobnostima, prate taj program i svojim osnaživanjima više mogu doprinijeti programu. Jedna od važnih nacionalnih strategija odnosi se na obitelji osoba s invaliditetom.

Tako postoje programi za obitelji:

  • edukacija skrbnika i stručnih radnika o poštivanju prava na izbor osoba s invaliditetom
  • osiguravanje informacija u pristupačnom obliku i edukacije o spolnim i reproduktivnim pravima osoba s invaliditetom u svrhu poticanja ostvarivanja roditeljskih, spolnih i reproduktivnih prava i zasnivanja bračne/izvanbračne zajednice

osiguravanje podrške obiteljima osoba s invaliditetom od postavljene dijagnoze do starije životne dobi u svrhu unaprjeđenja kvalitete življenja

Ujedno, postoje razvojni potencijali braniteljskih udruga:

  • iskustvo i kapaciteti udruga za provođenje edukacija na temu roditeljskih, spolnih i reproduktivnih prava osoba s invaliditetom u suradnji sa stručnjacima u području spolnosti osoba s invaliditetom
  • dostupnost relevantne literature na temu spolnih i reproduktivnih prava osoba s invaliditetom za roditelje i stručnjake
  • ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi donosi godišnje programe stručnog usavršavanja stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi sukladno potrebama radnika

kapaciteti udruga u pružanju podrške roditeljima/skrbnicima s invaliditetom i roditeljima/skrbnicima djece s teškoćama u razvoju

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj