Što je OCD i što on znači ?

Cilj našeg projekta je izgraditi kapacitet OCD-a za pružanje pomoći hrvatskim braniteljima, stradalnicima i članovima njihovih obitelji. Stoga je logično pitanje što je uopće OCD?

Naša udruga- Braniteljski centar za društveni razvoj je bila jedna od udruga kojima su, nakon provedene faze procijene kvalitete projektnih prijedloga, dodijeljena bespovratna sredstva za jačanje kapaciteta OCD-a. Projekt kontroliraju predstavnici tijela u Sustavu upravljanja i kontrole europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Skraćenica “OCD” znači- “organizacija civilnog društva”. To znači da su sredstva iz EU fonda predviđena za jačanje raznih organizacija civilnog društva u što spadaju i udruge. Jačanje samih udruga nužno je kako bi mogle što bolje djelovati u civilnom društvu i za civilno društvo. U osnaživanje udruga tako spada dodatno educiranje, informiranje, nabava raznih materijala, povezivanje sa drugim organizacijama i još puno toga. Ujedno u osnaživanje spada i organiziranje volonterskih akcija, davanje usluga, prikupljanje informacija, odlasci na terene itd. U konačnici udruge sa novostečenim znanjem i osnaženim kapacitetom lakše predstavljaju projekte i vuku sredstva iz EU fondova za pomoć civilnom društvu, odnosno lokalnoj zajednici.

Pozivom na natječaj se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Specifično, Poziv je usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Također, Poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 120.000.000,00 kn (podijeljenih u tri skupine za financiranje), pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Braniteljskog centra za društveni razvoj

Odgovori

*