Volonteri na projektu

U sklopu projekta “Zajedno smo jači” je sastavljen tim od 20 volontera koji su prošli edukacije na temu pružanja pomoći osobama koje pate od PTSP-a uzrokovanog posljedicama ratnih trauma, pandemije COVID 19 i potresa.

Stećena znanja će koristiti u radu s korisnicima udruga partnera na projektu i suradničkih organizacija. U sklopu projektnih aktivnosti je predviđeno ukupno 3.200 volonterskih sati u razdoblju od 8 narednih mjeseci.

Kroz djelovanje volontera na terenu i kroz njihovu kontinuiranu edukaciju će se direktno postići jačanje kapaciteta OCD-a uključenih u ovaj projekt.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj

Odgovori

*