OCD jačanjem doprinosi unaprijeđenju sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom

Nacionalna razvojna strategija prepoznaje da samo 67 % stanovništva Republike Hrvatske u dobi od 20 do 65 godina sudjeluje na tržištu rada kao i da je izazov novog desetljeća zapošljavanje mladih i osiguranje zapošljivosti osoba s nižom razinom kvalifikacija i vještina. Stoga aktivne politike tržišta rada usmjerene su prema mladima i teže zapošljivim skupinama. Naglasak u kontekstu ovog Nacionalnog plana 2021. – 2027. je na jačanju aktivnih politika zapošljavanja i ostalih programa kojima se potiče uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

Provedbom ovog posebnog cilja povećava se zapošljivosti osoba s invaliditetom, te se provode učinkovite mjere usmjerene na zapošljavanje i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom. Dodatno će se poticati zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz uvođenje novih poticaja, te će se jačati kapaciteti zaštitnih i integrativnih radionica kao i poticanje osnivanja novih. Navedeno se oslanja na postignuća iz prethodnog razdoblju kada su se bilježili pozitivni trendovi na tržištu rada i u kojem su postignuti značajni pomaci uvođenjem kvotnog sustava zapošljavanja, implementaciji novog modela profesionalne rehabilitacije, kao i provođenju mjera za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Kvaliteta u pružanju usluga profesionalne rehabilitacije unaprijeđena je kroz Standarde usluge profesionalne rehabilitacije. Uvjeti za osnivanje i rad zaštitnih i integrativnih radionica su pojednostavljeni kroz podzakonske akte. Položaj osoba s invaliditetom značajno je bio poboljšan i u okviru mirovinske reforme. Nadalje, kroz normativne propise kojima se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji proširena je mogućnost rada uz mirovinu hrvatskim braniteljima i hrvatskim ratnim vojnim invalidima koji su ostvarili pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog ili djelomičnog gubitka radne sposobnosti.

Provedba ovog posebnog cilja usmjerenog na pripremu osoba s invaliditetom za tržište rada, njihovog intenzivnijeg zapošljavanja i ostanka u zaposlenosti osigurava povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom čime se pridonosi postizanju učinka strateškog cilja 2. Nacionalne razvojne strategije „Obrazovani i zaposleni ljudi“, te povećanju stope zaposlenosti u dobnoj skupini 20 – 64 godine.

Ujedno se provedbom mjera ovog posebnog cilja implementira i Konvencija o pravima osoba s invaliditetom u cilju ostvarenja prava na rad osobama s invaliditetom, na ravnopravnoj osnovi s drugima u radnom okruženju koje je otvoreno, uključujuće i dostupno osobama s invaliditetom.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj