Udruge pomažu državi u ostvarivanju nacionalonog plana 2021-2027

Vlada Republike Hrvatske je na temelju članka 18. stavka 5. i članka 19. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17) 14. listopada 2020. godine donijela „Odluku o utvrđivanju akata strateškog planiranja s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu“, a u skladu s Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2018)378 final) od 29. svibnja 2018. godine. Tome su se pridružile i udruge.

Nacionalni plan 2021. – 2027. je temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske srednjoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja kojim se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije i sadrži posebne ciljeve povezane s proračunom te predstavlja okvir za oblikovanje mjera, projekata i aktivnosti u provedbenim programima središnjih tijela državne uprave. Nositelj izrade Nacionalnog plana 2021. – 2027. je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u suradnji s ostalim relevantnim dionicima.

Nadalje, Nacionalni plan 2021. – 2027. je nastavak strateškog planiranja na području promicanja prava osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini, ali i svim trendovima koji imaju za cilj nastojanje da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama s invaliditetom, poštujući načela pristupačnosti, univerzalnog dizajna i razumne prilagodbe. Cilj je učiniti hrvatsko društvo što osjetljivijim i prilagođenijim za nužne promjene u korist izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom, odnosno stvoriti uvjete za njihovo aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu kroz sprječavanje bilo kakve diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti, čime se stvara inkluzivna zajednica utemeljena na principima neovisnog življenja.

Vrijeme donošenje Nacionalnog plana 2021. – 2027. razrađuje se u razdoblju kada je Republiku Hrvatsku zahvatila katastrofa uzrokovana potresima koji su se dogodili u Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji, a čije se posljedice osjećaju na cijelom području Republike Hrvatske. Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi organiziralo je mobilne timove za krizne intervencije, osiguralo telefonske linije za građane na kojima se pruža psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama te osiguralo financijsku podršku građanima kroz priznavanje prava na jednokratnu naknadu putem centara za socijalnu skrb.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj